Potencjał zaopatrzeniowy

Dbając o najwyższą jakość Naszych produktów, jesteśmy
w stanie przygotować 3200 ton towaru w skali sezonu.